Uw portefeuille login
Bank ten Cate & Cie Logo
Menu

Verenigingen & Stichtingen

Bank ten Cate & Cie heeft een gespecialiseerde afdeling voor de financiële dienstverlening aan verenigingen, stichtingen en kerkelijke organisaties. Onze cliënten zijn voornamelijk goededoelenfondsen, vermogensfondsen en religieuze instellingen. Onze dienstverlening is gericht op cliënten met een vrij belegbaar vermogen vanaf 1.000.000 euro.

Door middel van duurzaam vermogensbeheer, vermogensadvies, persoonlijk contact en ons hoge serviceniveau helpen wij de wensen en doelstellingen van uw organisatie tot stand te brengen. Dit kan gaan om een concreet doel, zoals een vereiste inkomstenstroom, of desgewenst om totale ontzorging.

Wij organiseren speciale bijeenkomsten gericht op bestuur en directie van verenigingen en stichtingen, waar wij stakeholders met elkaar in contact brengen. Het delen van netwerken is een krachtig middel om kennis te delen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘Impact Investing’, of bij de thematiek rond het vinden van nieuwe bestuurders. Uiteraard staan wij u ook graag bij in governancevraagstukken, actualisatie van uw beleggingsstatuut of de opbouw of herziening van een effectenportefeuille.

Wat wij voor ú kunnen betekenen?

Neemt u gerust contact op met Robbert Ruijgrok,
Manager Verenigingen & Stichtingen, via
06-23294896 of via rfm.ruijgrok@banktencate.nl.

Robbert en de rest van het team zijn u graag van dienst.

Robbert Ruijgrok en de rest van het Bank ten Cate team
Vermogensbeheer

Als vermogensbeheerder nemen wij voor uw organisatie de beleggingsbeslissingen en bepalen de inrichting van de portefeuille. Uw eigen private banker inventariseert de situatie van uw vereniging of stichting, bespreekt de doelstellingen met het bestuur en zoekt naar de beste oplossing om het vermogen te structureren.

Persoonlijke aandacht, deskundigheid en continuïteit zijn het uitgangspunt van onze dienstverlening. Tijdens periodiek overleg vindt afstemming plaats over het gevoerde beleid en eventuele wijzigingen in omstandigheden van uw organisatie. Uiteraard ontvangt u uitvoerige kwartaalreportages en een jaaroverzicht voor de Belastingdienst en/of uw fiscaal adviseur. Bij mutaties in uw portefeuille ontvangt u desgewenst een researchbericht met een onderbouwing van de aan- en verkopen in uw portefeuille.

Beleggingsstijl

Het beleggingsproces bij Bank ten Cate & Cie is gestructureerd en gedisciplineerd. Een speciaal Strategisch Beleggingscomité zet de richtlijnen uit voor het te voeren beleggingsbeleid, die de afdeling Portfoliomanagement vervolgens uitvoert. Uw organisatie is niet afhankelijk van één beheerder of adviseur: u belegt conform onze huisstijl, waarbij een team van adviseurs meekijkt naar uw portefeuille.

Drie niveaus beleggingsstrategie

Bank ten Cate & Cie hanteert een ‘top-down’ beleggingsstrategie met drie niveaus:

  • Op strategisch niveau stellen we de boven- en ondergrenzen vast per categorie (aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en eventueel overige beleggingscategorieën).
  • Op tactisch niveau bepalen we de optimale verdeling over deze categorieën.
  • Op operationeel niveau selecteren we vervolgens de individuele effecten en fondsen.

Transparantie in kosten

Bank ten Cate & Cie hanteert een all-in tarief voor Vermogensbeheer, waarin alle kosten zijn verwerkt die betrekking hebben op het beheren, bewaren en administreren van uw portefeuille, inclusief de informatievoorziening. Het all-in tarief is gebaseerd op een cascade systeem. Dit betekent dat het tarief daalt naarmate de portefeuillewaarde toeneemt.

VermogenAll-in tarief per jaar
Tot € 1.000.0001,15%
Over het meerdere vanaf € 1.000.000 tot € 2.000.0001,05%
Over het meerdere vanaf € 2.000.000 tot € 4.000.0000,75%
Over het meerdere vanaf € 4.000.000 tot € 7.000.0000,60%
Over het meerdere vanaf € 7.000.000 tot € 10.000.0000,40%
Over het meerdere vanaf € 10.000.000 tot € 15.000.0000,30%
Over het meerdere vanaf € 15.000.000 tot € 25.000.0000,25%
Over het meerdere vanaf € 25.000.0000,20%

De vermelde tarieven zijn op jaarbasis. Per ieder kwartaal wordt achteraf een fee in rekening gebracht. Deze wordt berekend over het vermogen op de rekening (inclusief opgelopen rente en het eventuele positieve cash saldo op de rekening) aan het einde van elk kwartaal. De fee bedraagt minimaal € 1.750 (ex. btw) per kwartaal.

De lopende kosten van beleggingsfondsen, de kosten aangaande de ‘market spread’ en belastinggerelateerde kosten zoals btw, stamp duty en buitenlandse transactiebelastingen zijn niet inbegrepen in het all-in tarief. Bank ten Cate & Cie heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten.

In geval van het risicoprofiel Obligatie Portefeuille wordt een standaard korting van 20% gehanteerd op de hierboven vermelde staffeltarieven.

Wat zeggen onze cliënten

Heeft u specifieke vragen of wilt u dat een van onze private bankers contact met u opneemt? U kunt een snelle reactie verwachten

Overige bankdiensten

Bank ten Cate & Cie is een onafhankelijke private bank met een volledige bankvergunning, die opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Wij bieden een scala aan ondersteunende diensten tegen zeer interessante voorwaarden. Naast een effectenkrediet kunt u bij ons ook terecht voor een bankverklaring, bankgarantie of het terugvorderen van dividendbelasting. Ook betalingsverkeer voeren wij, tot een beperkt volume, uit met een zeer persoonlijk serviceniveau.

Effectenkrediet

Bank ten Cate & Cie verstrekt geen hypotheken of zakelijk krediet, maar met uw beleggingsportefeuille als onderpand kunt u wel gebruik maken van onze effectenkredietverlening. Dit krediet heeft de volgende kenmerken:

  • Het is direct beschikbaar
  • Opnemen en bijstorten is altijd mogelijk
  • U betaalt alleen rente over het krediet dat u werkelijk opneemt
  • U betaalt geen additionele kosten (poliskosten, afsluitprovisie en dergelijke)
  • De renteverrekening vindt per kwartaal achteraf plaats

De rente die Bank ten Cate & Cie in rekening brengt voor het gebruik van effectenkrediet is een variabele rente. De basis voor de vaststelling van deze rente is de ECB Depositorente, het officiële tarief van de Europese Centrale Bank, met een opslag van 2,45%. N.B. Indien u gebruik maakt van effectenkrediet, verhoogt dit het risicoprofiel van uw portefeuille.

Rente tarief

Thans +1,5% op jaarbasis over de liquiditeiten. De rente wordt één keer per kwartaal achteraf bijgeschreven.

Snel een bankgarantie of -verklaring

Heeft u een bankgarantie nodig, bijvoorbeeld voor de aankoop van onroerend goed of om een bod te kunnen plaatsen voor een veiling? Bank ten Cate & Cie verzorgt deze snel en effectief voor u. Ook een bankverklaring, voor het oprichten van een BV of NV of voor het opstellen van de jaarrekening door uw accountant, maken wij voor u in orde. In de meeste gevallen is dit binnen 24 uur geregeld.

Buitenlandse dividendbelasting terugvorderen

Als er te veel buitenlandse belasting is ingehouden op dividend dat u heeft ontvangen, vorderen wij dat graag voor u terug. Als cliënt van Bank ten Cate & Cie krijgt u hiervoor uitsluitend de externe kosten in rekening gebracht.

Onze private bankers

Onze private bankers wonen en werken door heel Nederland, en zijn dus altijd bij u in de buurt. Periodiek overleg kan natuurlijk bij ons op kantoor aan de Herengracht plaatsvinden, gewoon bij u thuis als u dat prettiger vindt of op een andere locatie van uw keuze.

Kaart met locaties van private bankers in nederland