Diensten

Wilt u het beheer van uw beleggingsportefeuille uit handen geven aan professionals? Of staat u liever zelf aan het roer, maar heeft u behoefte aan deskundig advies of een sparringpartner? Bank ten Cate & Cie biedt verschillende diensten om optimaal tegemoet te komen aan uw wensen.

Beleggingsdoelstellingen

De wijze waarop we uw vermogen beleggen, is afhankelijk van uw beleggingsdoelstellingen en wensen. Wilt u inkomsten genereren, uw vermogen veiligstellen of u alvast voorbereiden op de overdracht aan de volgende generatie? De analyse van uw inkomens- en vermogensstructuur vormt het uitgangspunt voor uw beleggingsportefeuille.

Risicoprofiel

Bij het formuleren van de beleggingsdoelstellingen gaat het om een voortdurende afweging tussen rendement en risico. Uw vermogen moet enerzijds een rendement opleveren waardoor u uw doelstellingen realiseert. Anderzijds mag u alleen die risico's lopen, die u financieel én emotioneel kunt en wilt dragen. Bij elke doelstelling past een bepaald risicoprofiel.

Mate van betrokkenheid

De mate waarin u betrokken wilt zijn bij uw beleggingsportefeuille, bepaalt de keuze van de dienstverlening. Door de voortdurende aandacht die de private bankers en beleggingsadviseurs van Bank ten Cate & Cie u geven, is een optimale invulling en ontwikkeling van uw portefeuille gewaarborgd. We bieden u de volgende diensten aan:

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.